Nationaal Warmtefonds

Bij het Nationaal Warmtefonds hebben woningeigenaren de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden financiering te verkrijgen voor energiebesparende aanpassingen. In bepaalde gevallen kan zelfs renteloos worden geleend, met een maximumbedrag van €27.000.

Wat is het Nationaal Warmtefonds en wat zijn de voordelen ervan?

Het Nationaal Warmtefonds, een initiatief van de Rijksoverheid, fungeert als een eenvoudig toegankelijk loket waar vrijwel alle huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegen zeer gunstige voorwaarden financiering kunnen aanvragen. Deze leningen zijn bedoeld voor het verduurzamen van woningen, wat resulteert in lagere energiekosten. Het doel is om de besparingen op de energierekening te gebruiken om de lening binnen een periode van maximaal 20 jaar af te lossen.

De verschillende leningen van het warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt momenteel drie verschillende leningen aan:

1. **Energiebespaarlening:**
– Deze lening is beschikbaar voor particulieren met voldoende inkomen en biedt een maximum van €71.000.
– Bij een verzamelinkomen lager dan €60.000 is er geen rente verschuldigd.
– Indien het inkomen te hoog is voor renteloze lening, geldt een rentetarief tussen de 3,75% en 4,2%.

2. **Energiebespaarlening inclusief combinatielening:**
– Voor huiseigenaren die niet in aanmerking komen voor de standaard Energiebespaarlening vanwege inkomenseisen.
– Mogelijkheid om maximaal €10.000 te lenen zonder rente, met een aflossingsvrije periode van vijf jaar.
– Bij gezamenlijk eigenaarschap van de woning moet de lening gezamenlijk worden aangevraagd.

3. **Energiebespaarhypotheek:**
– Deze lening is aflossingsvrij en renteloos, maar alleen beschikbaar voor woningen in buurten die deel uitmaken van een gemeentelijke wijkaanpak of programma voor aardgasvrije wijken.
– De gemeente wijst de hypotheekadviseur aan en een notaris is vereist voor de afsluiting van de lening.

Hoe kan Isolatie Collectief Nederland jou helpen?

Isolatie Collectief Nederland kan u helpen van A tot Z als het gaat om het verduurzamen van uw woning. Wij kunnen u helpen met inzichten en daarnaast informeren over het Warmtefonds.

Wij helpen u met uw aanvraag! Wil je graag geholpen worden door Isolatie Collectief Nederland? Neem dan nu contact met ons op of vraag een adviesgesprek aan!